Zālītes speciālajā pamatskolā plāno vairākas pārmaiņas

Iecavas novada dome lēmusi pārtraukt vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu Zālītes speciālajā pamatskolā, kā arī apstiprinājusi skolas attīstības plānu no 2020./2021. līdz 2022./2023. mācību gadam.

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā paredz, ka no 2020. gada 1.septembra speciālās pamatskolas īsteno tikai speciālās izglītības programmas.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) par nepieciešamību pārtraukt vispārējās pirmsskolas izglītības programmas realizāciju Zālītes speciālajā pamatskolā informējusi gan klātienē, tiekoties ar pašvaldības vadību skolā jau šā gada sākumā, gan arī oficiālā vēstulē pašvaldībai nedaudz vēlāk.

Aija Spriņķe, Zālītes speciālās pamatskolas direktore, portālam skaidro: «Ja pašlaik būtu pieprasījums pēc vietām pirmsskolas izglītības grupā Zālītē, tad pašvaldība meklētu citu risinājumu. Vairākiem līdzšinējiem pirmsskolas izglītības grupas audzēkņiem mainot savu faktisko dzīves vietu, kā arī beidzot 5-6 gadīgo bērnu apmācību un dodoties uz skolu, izglītojamo skaits grupā būtiski samazinājās līdz četriem audzēkņiem, kas, protams, ir par maz, lai veidotu atsevišķu grupu. Šiem bērniem tiks nodrošinātas vietas esošajās novada pirmsskolas izglītības iestādēs.»

Savukārt Zālītes speciālās pamatskolas attīstības plāna izstrādāšanu noteica iepriekšējā attīstības plāna darbības termiņa beigas, informēja skolas direktore. Akcentus jeb prioritātes jaunajā plānā veido uzdevumi, kas bija palikuši nepaveikti no iepriekšējā plāna, skolas darbības jomu rūpīgs izvērtējums, izmaiņas un aktualitātes izglītības sistēmā valstī, jo īpaši, jaunā izglītības satura reforma, kā arī, protams, skolēnu, vecāku un darbinieku ieteikumi un priekšlikumi, kas pausti skolā organizētajās aptaujās. 

Tiešajā mācību darbā galvenie uzdevumi plānā saistās ar jaunā pamatizglītības standarta ieviešanu. Savukārt skolas vides sakārtošanā iekļauti uzdevumi no iepriekšējā attīstības plāna – izglītības iestādes pamatizglītības mācību procesa pārvietošana uz mūsdienīgām telpām, plānoto atklāj A. Spriņķe.

«Esam ieskicējuši vīziju mācību procesu pamatskolas posmā organizēt tā saucamajā Mazajā skolā Zālītes centrā pašvaldībai piederošā ēkā, kur tagad izvietotas tikai pirmsskolas un sākumskolas klases. Šādu nepieciešamību diktē ne tikai prasības pēc estētiskas, mūsdienīgas vides veidošanas, bet, galvenokārt, finanšu līdzekļu un resursu racionālas izmantošanas princips,» teic skolas direktore.

 Pašlaik skola izvietota trijās ēkās. Skolas administrācija ir mājā, kur atrodas arī pamatskolas vecākās klases privātīpašumā «Brīviņi» ar apsaimniekojamo teritoriju 9,5 ha. Uz tās atrodas arī vairākas saimnieciskās ēkas. Daudzo ēku un lielās pieguļošās teritorijas uzturēšana prasa lielu finansējuma apjomu. Likumdošana arī nosaka pašvaldībai stipri ierobežotas iespējas privātīpašumā veikt pamatīgus renovācijas darbus.

Jaunajā attīstības plānā ņemti vērā arī vecāku priekšlikumi par jauna autobusa iegādi skolēnu regulāro pārvadājumu nodrošināšanai, jo pašlaik izmantojamais autobuss gan fiziski, gan morāli novecojis, ir lieli uzturēšanas izdevumi ik gadu, pāris gados veicamos darbus apraksta Aija Spriņķe.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju