Uzņēmums SIA «Bauskas ūdens» iekasējis naudu par pakalpojumu, kuru nesniedz 29

Bauskas novada domes sēdē deputāts Aleksandrs Novickis aktualizēja jautājumu par nesaskaņām starp privāto uzņēmumu SIA «Virāžas» un pašvaldības uzņēmumu SIA «Bauskas ūdens». Deputāts uzskata, ka pašvaldībai jāiesaistās, domes vadība pauda uzskatu, ka tā nav pašvaldības problēma.

Problēmas sakne  – SIA «Bauskas ūdens» konstatējusi, ka kanalizācijas pakalpojumu patiesībā uzņēmuma teritorijā nesniedz, jo kanalizācijas ūdeņi nokļūst nevis uzņēmuma kanalizācijas sistēmā, bet gan lietus ūdens kanalizācijā un tālāk Mēmeles upē. Tāpēc uzņēmums informējis SIA «Virāžas», ka nesniegs vairs kanalizācijas pakalpojumu un norādīja, ka pakalpojumu var sniegt, ja uzņēmums savā teritorijā izbūvēs kanalizācijas sistēmas. Savukārt uzņēmums aicināja Bauskas novada domi iesaistīties situācijas risināšanā.

Bauskas novada domes sēdē, kas notika 25. jūnijā, deputāts Aleksandrs Novickis aicināja risināt šo situāciju ar pašvaldības iesaistīšanos. Viņš pauda viedokli, ka pašvaldībai ir jāatbalsta uzņēmēji un šajā situācijā jāizvērtē, kāds atbalsts jāsniedz un kā būtu jāiesaistās situācijas risināšanā.

Arnolds Jātnieks, Bauskas novada domes priekšsēdētājs un Voldemārs Čačs, domes priekšsēdētāja vietnieks, pauda uzskatu, ka pašvaldībai šajā situācijā nav jāiesaistās un ar problēmām jātiek galā pašam uzņēmējam. Teritorija esot privātā uzņēmēja īpašumā un pašvaldība tur darboties nedrīkst. «Mēs nevaram ieguldīt līdzekļus privātā uzņēmuma teritorijā. Tas ir jāsaprot,» pauda savu viedokli V. Čačs.

Tiesa, informatīvā vēstulē, kuru SIA «Virāžas» ir nosūtījuši Bauskas novada domei, uz situāciju paveras pavisam cits skats. Uzņēmuma vadītājs Jānis Kļaviņš informē, ka jau no uzņēmuma dibināšanas brīža 2008. gadā un līdz pat šim brīdim SIA «Virāžas» izmanto kādreizējā SIA «Bauskas ūdenssaimniecība» un tagad SIA «Bauskas ūdens» ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu.

«Visu šo laiku esam saņēmuši šos pakalpojumus, kā arī godprātīgi esam veikuši piestādīto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma rēķinu apmaksu, kā arī neesam saņēmuši nevienu aizrādījumu par to, ka mēs neievērojam līguma noteikumus, vai kādā citā veidā nepildām savas saistības,» norāda J. Kļaviņš.

Tad 2019. gada beigās sākās problēmas kanalizācijas sistēmā un izrādījās, ka kanalizācijas ūdeņus novada nevis SIA «Bauskas ūdens» sistēmā, bet gan šie ūdeņi tagad ieplūst remontdarbnīcas remontu veikšanas bedrēs. 2020. gada martā kanalizācija atsāka strādāt, bet SIA «Bauskas ūdens» paziņoja, ka pakalpojumu vairs nesniegs, jo izrādījies, ka ēkai «fekālā» kanalizācijas sistēma vispār nav izbūvēta un kanalizācija bez attīrīšanas notek lietus ūdens kanalizācijā un tālāk Mēmeles upē. Uzņēmumam piedāvāja pašam izbūvēt jaunu tīklu savā teritorijā, atsakoties sniegt kanalizācijas pakalpojumu un piegādāt tikai ūdeni. Ja neparakstīšot jaunu līgumu, tad arī ūdeni nepiegādās.


Jānis Kļaviņš uzskata, ka SIA «Bauskas ūdens» nav tiesību lauzt līgumu un nepiegādāt ūdeni, jo uzņēmums neko nav pārkāpis.
«Uzskatām ka SIA «Bauskas ūdens» mūs daudzu gadu garumā ir maldinājusi par it kā sniegtu «fekālās» kanalizācijas apsaimniekošanas pakalpojumu, piestādot mums fiktīvus rēķinus, kurus mēs uzticoties un atbilstoši noslēgtajam līgumam esam pilnā apmērā apmaksājuši. Tā kā pakalpojums netika sniegts, mēs uzskatām, ka mums ir tiesības saņemt atpakaļ naudu no SIA «Bauskas ūdens» par nesniegto pakalpojumu,» pausts vēstulē domei.

Kopējā summa, par kuru vēlas saņemt kompensāciju, ir maksājumi par kanalizāciju 20 278,84 eiro, kā arī kompensācija par kapitāla izmantošanu sešu procentu apmērā par gadu, kas veido 7 122,56 eiro. Kopsummā tie esot 27 401,4 eiro, kurus prasīs atmaksāt SIA «Bauskas ūdens». Ja tas nenotiks, uzņēmums ir gatavs vērsties tiesā, norādot, ka izdevumi par juridiskajiem pakalpojumiem tiks pievienoti klāt atgūstamajai summai.

Uzņēmēja vēstulē vēl bija virkne jautājumu par šo tēmu, bet domes sēdē pašvaldības vadība nevēlējās šo situāciju vairāk apspriest.

Pievieno komentāru

Komentāri 29

Vispirms

Vispirms vajadzētu noskaidrot, vai patiešām "Bauskas Ūdenssaimniecība" no 2008.gada saņēma maksu par šo pakalpojumu, kā te rakstīts. Dīvaini sanāk, Bauskas novads vēl tad nebija izveidots, kāds sakars pilsētas uzņēmumam ar neatkarīga Codes pagasta teritoriju? Kāds te smagi iebraucis auzās.

pirms gada, 2020.06.29 08:42

vispirms painteresējies

kurā gadā "Bauskas ūdenssaimniecība" no Codes pagasta pārņēma ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jauncodes iedzīvotājiem?

pirms gada, 2020.06.29 10:07

Vispirms

Nu ne jau 2008.gadā.

pirms gada, 2020.06.29 10:56

domes auza

Kuram novadam tad ir piederīgs "neatkarīgais" Codes pagasts? Vai ne Bauskas novada administrācija ir atbildīga par pagasta pārvaldes pārraudzību un sniedzamajiem pakalpojumiem, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju? Jeb šeit atkal neviens neko nezina un ne par ko neatbild!

pirms gada, 2020.06.29 11:08

Vispirms

Domes atbildību nenoliedzu. Es tak rakstīju par Ūdenssaimniecību un 2008.gadu. Pieleca?

pirms gada, 2020.06.29 12:00

pielēcējam

tad kurā gadā, tavuprāt, toreizējā "Bauskas ūdenssaimniecība" pārņēma vēl senāk likvidētās CRB- 10 pārziņā bijušās ūdensapgādes un kanalizācijas trases?

pirms gada, 2020.06.29 13:16

Vispirms

Ja nemaldos, tad Jauncodi pārņēma pirms dažiem gadiem.

pirms gada, 2020.06.29 14:11

maldies

tie "daži gadi" ir vēl no tā laika, kad Bauskas ūdenssaimniecību vēl vadīja Akmeņlauks

pirms gada, 2020.06.29 15:59

jauncodes pārņemšana

Bauskas Ūdens "līgumus" par ūdens padošanu Jauncodē sāka slēgt ar pagājušā gada 1.aprīli.

pirms gada, 2020.06.30 12:46

Jauncodes pārņēmējam

ar pagājušā gada 1.aprīli līgumi tika slēgti ar tiem, ko pievienoja "tīkliem" pēc ielu rekonstrukcijas

pirms gada, 2020.06.30 15:28

visticamāk

arī no SIA Geka "Bauskas ūdens", izskatās, iekasē naudiņu par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu šī uzņēmuma ražotnē Rīgas ielā, bet kā ir īstenībā? Kanalizācijas ūdeņi no minētā uzņēmuma nenonāk vis attīrīšanas stacijā, bet ietek Mēmelē no lietus ūdens kolektora izvada Upes ielas galā, iepretim "Tornim". Piedevām šie neattīrītie ūdeņi satur lielu daudzumu krāsvielu, ar kādām nu krāsām uzņēmums strādā. Izskatās, "Gekas" vadība nemaz nezin, kur BŪ līek viņu notekūdeņus, par kuriem tiek BŪdenim maksāta ne mazā nauda

pirms gada, 2020.06.29 10:16

Biznesmens

A kāpēc zaļie klusē par to, kad ūdens tirk novadīts upē ?
Šeit laikam būs jāpasauc Bez Tabu, tad jau viss noskaidrosies.

pirms gada, 2020.06.29 14:05

ip

Mums laikam Jakubonis ir tas zaļais,bet neesmu viņa darbības ne redzējis,ne dzirdējis,bet algu saņem.

pirms gada, 2020.06.29 14:33

bet,

vēl pavisam nesen BŪ loceklis Svētiņš raportēja par "proktoloģijas iekārtu" iepirkšanu, lai atklātu visus nelegālos pieslēgumus un "atslēgumus". Izskatās, iekārtas vai nu nav nopirktas vai to pielietošana nav izdevīga pašam uzņēmumam, jo kurš gan vairāk par BŪ sūdus iepludina upēs?

pirms gada, 2020.06.29 15:50

INGA

Nu gan brīnumi notiek,visus gadus minētie uzņēmumi visus netīros draņķus novada upē,un neviens lielais dabas aizstāvis,to nav konstaatējis! Un tad brīnāmies,kāpēc Mēmelē ūdens netīrs! Tādus nu gan vajdzētu tā kārtīgi sodīt,un aizklapēt uzņēmumu ciet,līdz laikam,kamēr sakārto kanalizāciju.

pirms gada, 2020.06.29 14:40

vajadzētu brīnīties

te būtu jābrīnās pavisam par ko citu, jo ūdeni upēs par labu esam atzinis VVD, vai nav kā senāk, kad pirmais jautājums no analīžu taisītāju puses bija: "Kādu rezultātu vajag?"

pirms gada, 2020.06.29 15:54

bet

kā uzņēmums var zināt, kur BŪ speci liek to, ja viņiem par šo kanalizācijas ūdeņu pieņemšanu tiek maksāts un par konkrētiem kubikmetriem, ko BŪ speciālisti "izskaitļojuši"

pirms gada, 2020.06.29 15:57

aizbērtas akas

Tur jau tā lieta, ka faktu "kanalizācija ieplūst Mēmelē" nevarēja konstatēt, jo visas padomju trubas un akas ir ciet. Vai nu aizbērtas, vai nosprostotas. Veicot tīklu labiekārtošanu tikai atklājās šie fakti, par ko BŪ nebija ne jausmas.

pirms gada, 2020.06.30 12:44

domā ko raksti

ja akas ir aizbērtas vai nosprostotas, tad tie *** Mēmelē nonāk kājām?

pirms gada, 2020.06.30 15:25

laivu zaglis

Nu tagad jau vēl tā bet kad Vaļera tur strādāja, lielais dabas draugs, tad....... Tagad viņš paaugstināts, pats šefs veselai ūdenssaimniecībai, cienījams cilvēks.

pirms gada, 2020.06.29 16:01

Kur info

Bet kur šeit ir SIA "Bauskas ūdens" viedoklis un komentāri par apgalvojumiem? Vai nebūtu bijis normāli savākt informāciju no visām pusēm un tad bliezt visādas ķengas? Manuprāt, žurnālista kungs šeit uzvedies kā sensāciju mednieks..Ļoti nekorekts gājiens..

pirms gada, 2020.06.29 16:52

Viedoklis

šeit būtu vajadzīgs tiesibsargājošo iestāžu "viedoklis", jo BŪ ilgu laiku ir saņēmis naudu par neesošu pakalpojumu. Visam tam jābūt apakšā līgumam par notekūdeņu pieņemšanu un apņemšanos maksāt no "Virāžas" puses, ar visiem apakšā esošajiem parakstiem. Korekti būtu, ja deputāts Novickis šo krāpniecības gadījumu novadītu līdz rezultātam, aplausi garantēti.

pirms gada, 2020.06.29 18:14

Jātnieka kungs?

Kāpēc šo domes sēdi nevar noskatīties, vai noklausīties?

pirms gada, 2020.06.29 19:12

Kkk

Jakubonim nav laika,viņa rotstveņiks ar domes blandajām darbojas.

pirms gada, 2020.06.29 22:40

44

A kur Rūsis?

pirms gada, 2020.06.29 22:41

ir taa

Mēs zinām to, ko mēs zinām.
Mēs nezinām, ko īsti mēs zinām.
Mēs nezinām to, ko vēl nezinām.
Ko īsti tad mēs vispār zinām ?

pirms gada, 2020.07.01 16:41

hmmm

Kāda deputātam ir ieinteresētība par šo uzņēmēju, ka pašavaldībai jāiestaistās un jāglābj?

pirms gada, 2020.07.01 20:11

diez?

kādēļ domā ka jāglābj uzņēmējs, drīzāk gan pašvaldības uzņēmums par notikušo faktu

pirms gada, 2020.07.02 09:52

ups

cik tomēr domē ir dubulta morāle!
kad Vides serviss pļauj PRIVĀTĀS teritorijas: kinoteātra apkārtni, Zemgaļu un Skolas ielas nogāzes, u.t.t. tad viss ir OK?
Vai pašvaldība VAR ieguldīt svešos īpašumos un NEVAR ieguldīt svešos īpašumos, dala pēc deguniem?

pirms gada, 2020.07.16 22:18

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju