Mežotnes pagasta Strēlniekos izbūvēts jauns kanalizācijas vads 2

Mežotnes pagasta Strēlniekos ekspluatācijā nodots jauns kanalizācijas vads, kas notekūdeņus novada uz «Anckaišu» notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Kā informē Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Kalējs, Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde, veicot integrēto pārbaudi par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu «Strēlnieks» sadzīves notekūdeņu attīrīšanas darbības efektivitāti, konstatēja izplūdē piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus. «Attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskais process notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Strēlniekos, kas sastāv no septiņiem septiķiem, bija novecojis, iekārtas nenodrošināja pietiekošu un pastāvīgu sadzīves notekūdeņu attīrīšanu,» skaidro Z. Kalējs.

2020. gadā oktobrī Bauskas novada dome lēma apstiprināt būvprojektu «Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūve Strēlnieku ciemā», kur kā alternatīvs risinājums tika izstrādāts Strēlnieku ciemā savāktos notekūdeņus attīrīšanai novadīt uz «Anckaišu» notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kur jau ir izbūvētas pietiekoši jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Zigurds Kalējs informē, ka Strēlniekos no 15. novembra projekts ir noslēdzies. «Kanalizācijas pakalpojums iedzīvotājiem, neskatoties uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu maiņu, ir pieejams,» teic Z. Kalējs, «sākotnējais variants bija slēgt attīrīšanas iekārtas un līdz ar to arī kanalizāciju, bet tika atrasts šāds risinājums, kas ir labs kā iedzīvotājiem, tā dabas resursiem.»

SIA «Siltumkomforts» valdes priekšsēdētājs Vilnis Seržants atklāja, ka viņiem sarežģītākais darbs bija izbūvēt sūknētavu. «Sūknētava bija jāizbūvē no jauna un jārok dziļi. Pašu kanalizācijas vadu ierakām teju divu metru dziļumā. Šie mums ir ikdienas darbi, tāpēc lielu problēmu nebija,» saka V. Seržants, kurš piekrīt, ka šis ir labākais risinājums, kā iedzīvotājiem saglabāt kanalizācijas pakalpojumus.

Iedzīvotājs Strēlniekos Jānis Švecs teic, ka «būtu jocīgi, ja daudzdzīvokļu mājas un visu ciemu atstātu bez kanalizācijas. Šo problēmu vajadzēja beidzot sakārtot. Dabai, protams, ir labi, bet uzskatu, ka vajadzēja dot iespēju pieslēgties jaunajam vadam arī pārējām mājām ciemā. Ar jauno vadu iespējas pieslēgties citiem nav».

Projekta izmaksas
Par 2350 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) SIA «RS Būvnieks» veica būvuzraudzību būvdarbu laikā, SIA «Siltumkomforts» par 73443,36 eiro veica būvdarbus, bet SIA «Inženierprojekti videi» tika paredzēta autoratlīdzība 1290,22 eiro apmērā.
Projekta kopējās izmaksas ir 77848,03 euro ar PVN. Visi līdzekļi tika segti no Bauskas novada pašvaldības budžeta.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

iedzīvotājs

Tas nu gan būtu interesanti, ja būtu pieņemts pirmais variants-slēgt kanalizāciju visam ciematam. Tur tak ir arī DFC "Strēlnieki" un daudzdzīvokļu mājas. Kultūras centrā ar spainīšiem staigātu , un kur tad lietu to visu?

pirms mēneša, 2021.12.03 10:46

Rihards Ješinskis

Neapgalvoju, bet varētu būt, ņemot vērā ignorētājus pilsētā un niecīgo pieslēgumu skaitu it sevišķi pagastos šīm miljonus vērtajām būvēm, ka iedzīvotāji negrib nekādas saistības ar šiem meļiem un vēl trakāk- apmelotājiem no Bauskas ūdens, redzot viņu pielietotās maigi sakot mahinācijas klientu piesaistē.

pirms mēneša, 2021.12.06 12:31

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju