Iecavas novada pašvaldībai nodos valstij piederošu īpašumu apsaimniekošanas dienesta izveidei 3

Zemkopības ministrija (ZM) valsts nekustamo īpašumu "Mežupes" Iecavā bez atlīdzības nodos Iecavas novada pašvaldībai, kura tajā plāno izveidot un uzturēt apsaimniekošanas dienestu nolūkā labiekārtot teritoriju un gādāt par sanitāro tīrību. To paredz valdības atbalstītais rīkojums"Par valsts nekustamā īpašuma "Mežupes", Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā".
Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības un četrām būvēm, ko līdz šim izmantoja Valsts meža dienests (VMD), bet kas turpmāk nav nepieciešams VMD funkciju nodrošināšanai.

ZM skaidro, ka attiecīgais nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldībai, lai īstenotu likumā "Par pašvaldībām" minēto pašvaldības autonomo funkciju - gādātu par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Iecavas novada pašvaldība nekustamajā īpašumā plāno izveidot un uzturēt apsaimniekošanas dienestu, kā arī novietot nepieciešamos materiālus.

Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, tostarp ar pārreģistrāciju zemesgrāmatā, no sava apstiprinātā budžeta segs pašvaldība. Pašvaldībai vienlaikus zemesgrāmatā ir jānostiprina tiesību aprobežojumi, ierakstot atzīmi par īpašumtiesību nostiprināšanu uz tās autonomās funkcijas īstenošanas laiku, kā arī par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

Pašvaldībai, izmantojot nekustamo īpašumu, būs saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam.

Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā pēc tā parakstīšanas.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

egle

Vai mums to būtu svarīgi zināt?

pirms 3 mēnešiem, 2020.02.25 19:16

Uzvards

Bet kas jums traucē to nelasīt?

pirms 3 mēnešiem, 2020.02.25 21:20

kantors

Dienesta ģenerāldirektoram algu tā ap 2500 mēnesī, vietniekam - 2000, valdes locekļiem - ap 1800 mēnesī. Lai būtu, ko izmaksāt, 2 reizes jāpalielina nekustamā īpašuma nodoklis.

pirms 3 mēnešiem, 2020.02.26 07:30

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju