Iecavas novadā dažādas pieejas liecību izsniegšanā

Šo piektdien, 29. maijā, skolēniem, izņemot 12. klases, beidzas mācību gads. Iecavas novada skolās, tāpat kā citur Latvijā, saistībā ar «Covid-19» ierobežojumiem mācību gada nobeigums būs citādāks nekā iepriekšējos gadus.

Iecavas pamatskolas skolotāji izmantos attālināto mācību laikā atsūtīto e-klases administrācijas shēmu, kas paredz operatīvu informēšanu par skolēnu sekmēm. Iecavas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Inga Čipena stāsta: «Par sekmēm Iecavas pamatskola informē «E-klasē» ar rīkojumu, vai skolēns ir pārcelts nākamajā klasē. Tie skolēni, kas vēlas saņemt drukātu sekmju izrakstu, to var izdarīt mācību gada noslēguma dienā, iepriekš sazinoties ar klases audzinātāju.» Iecavas pamatskolā 1. – 8. klašu skolēniem nenotiks klātienes pasākums, taču 9. klasēm būs klātienes izlaidums. Svētki tiks organizēti, sadalot klases divās grupās. I. Čipena skaidro, ka pilna zāle nebūs – izlaidumā piedalīsies tikai skolas absolventi, administrācija un skolotāji.

Iecavas vidusskolā liecības zelta, sudraba un izaugsmes vāciņos izdos klašu audzinātāji skolā, pēc klases audzinātāju iniciatīvas tas var notikt arī upmalā, parkā, stadionā vai ziedu pļavā, protams, ievērojot distancēšanos, atklāj Iecavas vidusskolas direktore Agra Zaķe. Svinīgais sarīkojums devītajiem notiks katrai klasei atsevišķi, piedaloties novada domes un skolas vadībai, klases audzinātājai un skolotājiem. Pasākumā atzinības rakstus par veikumu saņems devītklasnieki, viņu skolotāji un vecāki. Skolēni par pamatizglītības apliecības saņemšanu parakstīsies ar skolas dāvātu pildspalvu. Absolventi šopavasar zālē priekšnesumus nesniegs. Agra Zaķe stāsta, ka 12. klašu absolventiem būs līdzīgi, vienīgā atšķirība – svinīgajā brīdī viņi tiks arī pie žetongredzena.

Zālītes speciālā pamatskola liecību izsniegšanu organizēs, vedot tās kopā ar pārtikas pakām uz audzēkņu mājām. 9. klašu un profesionālās izglītības programmas skolēniem būs klātienes svinīgs pasākums ar uzrunām un nelielu koncertu, kas norisināsies 4. jūnijā. Skolas direktore Aija Spriņķe par svētku sarīkojumu stāsta: «Pasākumā piedalīsies klašu absolventi un skolas vadība, lai nepārsniegtu noteiktos pulcēšanās skaita ierobežojumus. Ja kādam bērnam līdzi būs vecāks vai pavadošā persona, šīm personām būs atsevišķa telpa, kur varēs uzturēties, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju