Bauskas mūzikas un mākslas skola akreditēta uz maksimālo termiņu 2

Eksperti izvērtējuši Bauskas mūzikas un mākslas skolas (MMS) darbu. Iestādes vadītāja Anita Velmunska informē, ka komisija akreditējusi Bauskas MMS uz sešiem gadiem, kas ir maksimālais termiņš.

Skolas bibliotekāre Inga Briede skaidro, ka skolas mācību darba saturs saņēmis tikai labus vērtējumus. Īpaši uzteikts skolēniem sniegtais psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts, kā arī palīdzība personības veidošanā. Izglītības iestādes vide, resursi un darba organizācija novērtēta labā un ļoti labā līmenī. Augstu novērtēta skolas sadarbība ar citām institūcijām.

Kā Bauskas MMS attīstības stiprās puses minētas labvēlīgs mikroklimats un pozitīvi radoša atmosfēra, aktīva ārpusskolas radošā darbība, skolas ieguldījums kultūrvides veidošanā novadā, pedagogu radošums un profesionalitāte, kā arī vēl citas īstenotās aktivitātes.
Komisija ieteikusi veidot absolventu tālākizglītības uzskaiti, plānot un organizēt mākslas un mūzikas mijiedarbību izglītības iestādē, padarīt to pieejamāku izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Direktores A. Velmunskas darbs vairākos kritērijos novērtēts teicami. Uzteikta viņas prasme darbinieku motivēšanā un attīstīšanā, orientācijā uz rezultātu sasniegšanu. Par ļoti labu atzīts direktores darbs iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšanā, mērķu un uzdevumu izpilde, profesionālā pieredze, izglītība, vispārējās zināšanas un prasmes.

«Bauskas Dzīve» jau vēstīja, ka Bauskas MMS darbu izvērtēja akreditācijas komisija. To vadīja Inita Mazūdre, Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos, un ekspertes Gunta Apsīte no Rīgas Dizaina un mākslas skolas, kā arī Inita Volberga no Rubas pamatskolas.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Rimi

Anita,es tevi mīlu. :))

pirms 2 gadiem, 2018.05.07 23:50

Vecāks

Anita vislabākā! Jauki lasīt labus vārdus!
Mežotnē arī bija akreditācija,kāpēc par to nav rakstīts ne vārda?

pirms 2 gadiem, 2018.05.14 07:44

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju