Bārbeles centra kapsētu pārņems pašvaldība 4

Vecumnieku novada pašvaldība plāno iegādāties kapsētu Bārbeles pagasta centrā. Domes sēdē nākamnedēļ paredzēts konceptuāli apstiprināt šāda darījuma veikšanu.

Par vietējai evaņģēliski luteriskajai draudzei piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu deputāti sprieda attālināti organizētā domes attīstības komitejas sēdē šonedēļ, 18. janvārī.

Šis jautājums dienaskārtībā bijis jau iepriekš, un pašvaldība piekritusi pārņemt draudzes īpašumu – kapsētu Bārbeles centrā pie dievnama, taču, lai notiktu virzība, bija nepieciešams sakārtot dokumentus. Kapsētas zeme – 2,04 ha – ietilpa baznīcas kopējā īpašumā, tādēļ to vajadzēja atdalīt. Pagājušā gada nogalē tas izdarīts un draudzes īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Par to deputātus informēja Ligita Vasermane, pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste.

Domei adresētajā iesniegumā par Bārbeles centra kapsētas nodošanu Vecumnieku novada pašvaldībai Jānis Folkmanis, Bārbeles evaņģēliski luteriskas draudzes priekšnieks, minējis arī pirkuma summu – 787 eiro, kas ir vienāda ar zemes kadastrālo vērtību 2021. gada 1. janvārī. Viņš skaidrojis, kāpēc darījumam noteikta tieši šāda cena, un vērsis uzmanību uz to, ka draudze organizējusi un apmaksājusi kapu teritorijas atdalīšanu un uzmērīšanu, kam iztērēts vairāk nekā 500 eiro, neskaitot administratīvos izdevumus, tālab izteikts priekšlikums īpašumu atsavināt par kadastrālo vērtību.

Pašvaldībai lūgts sagatavot piedāvājumu un pirkuma līguma projektu, lai draudze šo darījumu varētu saskaņot ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvaldi.

L. Vasermane deputātus rosināja konceptuāli apstiprināt nekustamā īpašuma iegādi par 787 eiro un sagatavot pirkuma līguma projektu Bārbeles centra kapsētas atsavināšanai. Pašvaldības ieskatā prasītā pirkuma maksa ir samērīga. Sākotnēji gan draudze bija vēlējusies par kapsētu iegūt daudz lielāku summu – ap 7000 eiro.

Bārbeles draudze ir neliela, tāpēc pārvaldīt visus īpašumus ir apgrūtinoši, turklāt daudz organizatoriskā darba un līdzekļu prasa arī baznīcas remonts. Izprotot situāciju, rasts risinājums atdusas vietu ciema centrā piedāvāt pārņemt pašvaldībai. Uzņemoties gādību par to, vietvara varēs pilnvērtīgi realizēt savu autonomo funkciju – gādāt par kapsētu izmantošanu un uzturēšanu, tādējādi novirzot šai vajadzībai rīcībā esošos resursus. Jāpiezīmē, ka šīs kapsētas teritorijā atrodas novadā vienīgā kapliča, kas jau ir pašvaldības īpašums.
Kapi atrodas pašā ciema centrā un veido pamanāmu akcentu Bārbeles kopainā, ko ikdienā vērtē vietējie iedzīvotāji, garāmbraucēji un tūristi, turklāt šīs vietas sakoptība rūp aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.

Lēmumprojekts «Par nekustamā īpašuma «Centra kapsēta» Bārbeles pagastā atsavināšanu» tiek virzīts apstiprināšanai domes sēdē 27. janvārī.

Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā ir 42 pašvaldības kapsētas, bet ir arī atdusas vietas, kas pieder privātpersonām.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Hei,

nu iedotiet tak tai draudzei 7 k! Visi būs starā!!!

pirms mēneša, 2021.01.21 19:43

Pavils

tadi nabagi luteru draudze, a baznica gaima deg visu nakti

pirms mēneša, 2021.01.23 16:46

Xxx

Salmiņu kapus arī vajadzētu domei pàrņemt. Savādāk neviens viņus nekopj,nepļauj zāli,nesataisa vārtus.

Uz kopējàm talkām cilvēki neatsaucīgi, tik savu tuvini eku vietiņas apkopj un viss. Grūti nokopt dažus metrus tālāk. Fui..fui...fui...kauns..

pirms mēneša, 2021.01.22 23:19

jautājums

Un tu pats, cik daudz tu tais Salmiņu kapos kop, tev taču tur arī ir piederīgie, ja jau tu tur brauc un skaties.

pirms mēneša, 2021.01.23 12:22

Vietējās ziņas

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju