Mēs viņiem, viņi – mums

Bauskas novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumus ar Biržu un Pasvales rajonu Lietuvā.

Sestdiena, 21. septembris, Lietuvas pierobežā bija īpaša – Biržos svinēja Baltu vienības dienu,  notika Pasvales pilsētas jubilejas svētki, kā arī Biržu un Pasvales pašvaldības parakstīja sadraudzības līgumus ar Bauskas novada pašvaldību.

Dažādi projekti, uz kuru finansējumu pretendē pašvaldības, aizvien vairāk prasībās iekļauj pārrobežu sadarbību. Tas kļuva par iemeslu, lai tuvākās Lietuvas pašvaldības izvēlētos piedāvāt Bauskas novadam sadraudzības līgumu. Jāteic gan, ka visus ierosinājumus Bauskas novada domes deputāti nepieņem – piedāvājumu no Baltkrievijas Ostrovecas dome neapstiprināja.

Studējuši Mītavā
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un Pasvales rajona mērs Gintauts Gegužinsks sadraudzības līgumu parakstīja Pasvales novadpētniecības muzejā. Uz kopēju pasākumu muzejā bija pulcējies kupls apmeklētāju skaits, ieskaitot Pasvales Goda pilsoņus. Līguma parakstīšana bija svarīgākā pasākuma sastāvdaļa. Tika uzsvērts, ka līgums paredz arī papildu pienākumus sadarbības veicināšanai un atbildību citam pret citu.

Pasvales rajons mūspusē sadarbojas arī ar Iecavas un Vecumnieku novadu. Uz Pasvales 522 gadu jubilejas svinībām bija ieradies arī Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.

Pasvales novadpētniecības muzeja darbiniece Broņislava Lapinskaite atzīst, ka sadarbība ar Latviju ir bijusi vienmēr, tikai dažādos līmeņos un veidos. 19. gadsimtā Pasvales aktīvākie jaunieši devās studēt uz Jelgavu – toreizējo Mītavu. Tikai daži no Pasvales novada izvēlējās Šauļus, vēl mazāk – Tartu. «Sadarbojamies ar Bauskas muzejiem. Apmaināmies ar pieredzi. Esam iesaistījušies vienā kopīgā projektā ar Bauskas pils muzeju. Domāju, ka sadraudzības līgums vēl vairāk veicinās mūsu sadarbību,» saka B. Lapinskaite. Viņa augstu vērtē projektu «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē», kurā sadarbojas tūrisma centri.

Tuvas pašvaldības
Tūlīt pēc sadraudzības līguma noslēgšanas ar Pasvali A. Jātnieka ceļš veda uz Biržiem, kur notika arī Baltu vienības dienu centrālais pasākums. Pirms oficiālās daļas abu pašvaldību vadības pārstāvji pulcējās Biržu pilī, kur parakstīja sadraudzības līgumu.

«Mēs esam vēsturiski tuvas pašvaldības, un simboliski, ka līgumu parakstām Biržu pilī tieši Baltu vienības dienas laikā. Mūsu draudzība ir ilgstoša un stipra – jau ir bijuši sadarbības projekti starp kultūras iestādēm, starp bibliotēkām, mūs vieno un satuvina projekts «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē»,» pauda Biržu rajona mērs Vīts Jarecks. Viņš savā runā pieminēja sadarbību ar visām četrām mūspuses pašvaldībām, arī ar Rundāles novadu.

Biržu muzeja darbiniece Džuljeta Elenderiene pastāstīja, ka kultūras jomā aktīvākā sadarbība notiek ar Bauskas pils muzeju. «Viņi mums palīdz, mēs – viņiem, bet gribētos strādāt vēl ciešāk kopā,» saka Dž. Elenderiene. Jau piecus gadus Biržos notiek pasākums «Baroka pavasaris Biržos», kur aicina piedalīties arī mūziķus no Latvijas un viesos gaida apmeklētājus no pierobežas.

Tūlīt pēc sadarbības līguma noslēgšanas sākās oficiālais Baltu vienības dienas pasākums. Apmeklētāju vidū bija arī Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. «Sadraudzības līgums mūsu novadam ir ar Biržu pašvaldību, bet laba sadarbība arī ar Pasvali un Pakroju, nedaudz ar Jonišķiem,» informēja G. Kalniņš.

Sadodas rokās
Pie Biržu pils jau no desmitiem rītā bija izveidota neliela seno laiku pilsētiņa. Papildus iespējai izmēģināt senos amatus varēja baudīt arī uz iesma ceptu cūku un jēru.

Saules kaujas atceres svētku atklāšanā uzstājās Latvijas un Lietuvas diplomātiskie kori un Palangas pūtēju orķestris. Viens no pasākuma vadītājiem bija Bauskas kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš – viņš 23. augustā vadīja arī «Baltijas ceļa» 30 gadu piemiņas pasākumu Latvijas pierobežā.

Skanēja valstu himnas, kā arī «Baltijas ceļam» veltītā dziesma «Atmostas Baltija». Tad cilvēki atkal sadevās rokās kā pirms 30 gadiem un dziedāja vienoti dziesmu.

Pasākumu apmeklēja arī Kuldīgas novada pārstāves – Baltu vienības dienu centrālais pasākums nākamgad notiks Kuldīgā, un kuldīdznieces bija ieradušās gūt pieredzi.

Svarīga ir valoda
Lietuvieši ārpus svarīgajiem pašvaldību projektiem vērtē, ka visvairāk sadarbībai vajag iemācīties valodas. Pārrobežu projektu ļoti nozīmīga sastāvdaļa kultūras jomā būtu tieši valodas apmācība – lai varam cits ar citu sazināties.

Biržos V. Jarecka teikto viesiem no Latvijas tulkoja Dž. Elenderiene. «Mēs priecājamies, ka varam sarunāties ar latviešiem muzejos viņu valodā, tā izrādot cieņu mūsu viesiem. Tomēr vēl aizvien ir jūtamas šīs valodas barjeras – būtu ļoti labi, ja kāds mācītu mūspusē latviešu valodu, bet pie jums – lietuviešu valodu,» saka Dž. Elenderiene.

Abu pašvaldību pārstāvji atzīst, ka tā zināmā mērā ir problēma – jāmeklē tulki, kas var iztulkot nepieciešamos sadarbības dokumentus, kā arī tādas personas, kas var palīdzēt sazināties savā starpā. «Kad gatavojām svētkus, mums bija problēmas ar tulkojumiem,» atklāj Biržu rajona izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Eugenijs Januševičs. Savukārt A. Jātnieks atzīst, ka ir nolēmis apgūt lietuviešu valodas pamatus kursos Jelgavā, tikai pagaidām tur atsaucība esot maza – varbūt ar laiku studēt gribētāju būs vairāk.20190621-0150-maf-logo.jpg
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Pievieno komentāru

Projekts «Dzīve pierobežā»

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju