VARAM nokaitina domju priekšsēdētājus 4

Administratīvi teritoriālās reformas pirmās procedūras radījušas neizpratni un sašutumu

Šodien, 14. jūlijā, Bauskas novada domes telpās notiks apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas locekļu tikšanās. Pēc jaunā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma komisijā ietilpst novadu domju priekšsēdētāji, kam tagad kopā būs jālemj par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku pašvaldību.

Tiesa, šādai sistēmai ir īpatnības. Piemēram, pirms Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izsludināšanas visus izbrīnīja nosacījums, ka mazāko novadu finanšu projektus ir jāapstiprina lielākā novada domei. Pēc likuma izsludināšanas situācija nav daudz mainījusies, toties nu domes vietā lēmumu pieņems lielākā novada domes priekšsēdētājs, jo balsi veido «aiz katra priekšsēdētāja esošais iedzīvotāju skaits».

Lieka laika tērēšana
Jaunā komisija sajūsmu nerada nevienam. Kaut vai tāpēc, ka pēc noteikumiem apvienotajā komisijā pietiek ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja Arnolda Jātnieka balsojumu, jo Bauskas novadā iedzīvotāju ir vairāk nekā pārējos novados kopā. Ja mērķis bija šādā veidā kaut kā apvienot un radīt kopības izjūtu, tad novada domes priekšsēdētāju līmenī tas varbūt arī izdosies, bet mazāko novadu iedzīvotāji diez vai būs sajūsmā par šo formulējumu.

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš likumu atsakās komentēt. Pieņemts esot tāds, un īpašas izvēles, ko darīt, vairs nav. Sašutis par jauno formātu ir Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, turklāt pat nevis par to, ka Bauskas novadam atdotas lēmējtiesības, cik tieši par savādo formātu. Kopējās sarunās ar novadu vadītājiem pieņemts lēmums, ka kopā apspriedīs jautājumus un lems, un tur problēmām nevajadzētu būt. «Ja kaut ko neatbalstīs, varam sūdzēties,» saka A. Mačeks.

Toties nosacījums, ka jālemj par katru darījumu ar nekustamajiem īpašumiem, gan kaitinot. «Vai tagad domju priekšsēdētāju komisijai par katru mazdārziņa nomu būs jālemj? Tā būtu lieka laika kavēšana,» saniknots ir A. Mačeks. Viņš uzsver, ka domes priekšsēdētājiem arī tāpat ir daudz darba, bet tagad jāmeklē brīži, kad visi četri var sanākt kopā, un turklāt jātērē laiks tādiem jautājumiem. Bauskas un Iecavas novadā ar šādiem lēmumiem sekmīgi strādā administrācijas darbinieki, bet tagad tie nonāks priekšsēdētāju pārziņā.

Protesta balsojums
Jaunā sistēma nozīmē, ka investīciju lēmumiem tagad vajadzēs gan novada domes, gan apvienotās priekšsēdētāju komisijas atbalstu. Atgādinām, ka iepriekš bija nepieciešams papildus lēmums no Bauskas novada domes. Divās domes sēdēs baušķenieki lēma par Rundāles un Iecavas novada projektiem un abās sēdēs atbalstīja kaimiņu iesākto.

Bauskas novada domes sēdē 25. jūnijā deputāti atbalstīja, piemēram, Iecavas novada domes projektus «Zemgales ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Dārza ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai» par summu 429 892,48 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), «Lauku ielas pārbūve posmā no Lauku ielas un Baldones ielas krustojuma līdz Iecavas vidusskolas iebrauktuvei» par summu 168 179,87 eiro ar PVN, «Baldones ielas gājēju celiņa atjaunošana» par summu 96 348,94 eiro ar PVN un «A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi pārbūve 1. kārta» par summu 169 068,21 ar PVN.

Bauskas novada domes sēdē šos lēmumus neatbalstīja, balsojumā atturējās Aleksandrs Novickis, Aivija Kursīte, Helvija Greiere un Gatis Skurba. Laikrakstam deputātu grupa pastāstīja, ka šis ir sava veida protesta balsojums. «Nav tā, ka mēs neatbalstām šos projektus. Tomēr uzskatām, ka neesam pietiekami informēti, lai lemtu par cita novada projektiem,» pauda A. Novickis. Deputāti norādīja, ka, viņuprāt, šāda sistēma ir neveiksmīga un viņiem nevajadzētu lemt par cita novada darbību. Viņu vērtējumā šāda sistēma ir neuzticības paušana novadu deputātu kvalifikācijai.

20200714-0630-tabulta.jpg

Svarīgi ir diskutēt

Artūrs Toms Plešs, Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vadītājs Saeimā:
– Domājot par to, kādā veidā pārejas posmā jau laikus plānot un organizēt darbu jaunajos novados, likumā paredzējām izveidot apvienotas finanšu komisijas. Tām ir noteikts jautājumu loks, ko apspriež un pieņem, lai mazinātu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanas risku, kā tas bija redzams iepriekšējās reformas pārejas posmā – dažkārt pat par simtiem tūkstošu eiro realizēja apšaubāmus projektus.

Apvienotajā finanšu komitejā darbojas jaunveidojamajā novadā ietilpstošo domju priekšsēdētāji. Lēmums komisijā ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
Lai arī Bauskas novada iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novadā kopā, svarīgi ir par katru jautājumu diskutēt un rūpīgi izvērtēt, nevis tikai akli balsot. Šis ir brīdis, kad jau laikus veidot sadarbības mehānismus un redzējumu par to, kādā veidā sekmīgi jaunveidojamais Bauskas novads attīstīsies nākotnē un radīs priekšnoteikumus jaunām darba vietām.


SKAIDROJUMS

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Pārejas noteikumi
20. Pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA «Bauskas Dzīve».

20200526-1606-maf-logo.jpg

#SIF_MAF2020


Pievieno komentāru

Komentāri 4

nakstsputna lidojums

Aparistu VISVARA un viņa pastnieka (PP), dēvēts par “Saeimas tukšmuldi”, garadarbs - “lai mazinātu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanas risku!” Tagad Bauskas (iz)saimnieku galvenais auļotājs, kas pielicis roku bauškenieku nodokļu naudas izšķērdēšanā, būs rajona galvenais lēmējs par naudu projektiem! Lai ietu kā smērēts Aparistiem līdzīgi kā Rīgā būtu jāieceļ arī Bauskas rajona uzraugošais PREFEKTS! Izcilākais kandidāts šim krēslam kā uzliets derētu bezienākumu “dronvertaizera” prasmes apguvušais jaunais censonis PP!

pirms 9 mēnešiem, 2020.07.14 09:38

Janka

Kapēc Okmanim ar tik mazu iedzīvot;aju skaitu,Rundāles novadā ir tik liela 2700.eur alga kā Bauskas novadā un vēl citos novados kapēc viņam tāda privilēģija?

pirms 9 mēnešiem, 2020.07.14 12:11

griesti

Lidz ar reformu vajadzēja ieviest likumu par priekššedētāju divu termiņu laiku un bez tiesībām strādāt domju citos amatos,.Nekādus pabalstus un pensijas,jo, tāpat jau daudz ņem, bet maz dod iedzīvotājiem.
Nav ko gausties ka daudz darba, neviens ar vari neliek atrasties amatā.

pirms 9 mēnešiem, 2020.07.14 13:51

zeme

Okmanim un līdzīgiem štata vietu aizpildītājiem nevajadzētu lielāku algu par minimālo, jo uz šādu amatu var ņemt jebkuru pieskaitāmu cilvēku no ielas vai lauka, kurš māk lasīt, rakstīt, parakstīties un cik necik māk bīdīt datoru.
Jankam. Ja šādu algu maksā, tad redzams, ka no Rīgas cilvēkiem iekasētās nodokļu naudas, ko šādi okmaņi un līdzīgi saņem par nekā nedarīšanu, ja neskaita vāvuļošanu un cīņu par amata un nesamērīgās algas saglabāšanu mūžīgi mūžos. No rundāliešu cilvēku nodokļiem tad nepietiek, ja arī nodokli uzliktu havajpoda vākiem, atejas durvīm un to krampīšiem, cirvju un lāpstu kātiem.

pirms 9 mēnešiem, 2020.07.16 17:54

Projekts «Dzīve pierobežā – 2020»

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju