VID godina divus lielākos nodokļu maksātājus Bauskas rajonā

Šogad lielāko nodokļu maksātāju vidū ir divas firmas: viens no labākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem - SIA «Lielmežotne», viens no labākajiem ražošanas uzņēmumiem - SIA «Bauskas alus». Valsts ieņēmumu dienests (VID) viņus sveica 26. oktobrī.

Uzņēmumu izvēles un vērtēšanas kritērijus skaidro VID Zemgales reģionālās iestādes biroja vadītāja Dagnija Sidraba: «Ņemam vērā iemaksas valsts budžetā - cik liela ir summa. Vērtējam uzņēmuma darbinieku algu - vēlams virs vidējā; lai ir mazākas aizdomas par aplokšņu algām. Svarīgi, lai uzņēmumam nebūtu parādu, lielu pārkāpumu, gada pārskati tiktu iesniegti laikā un tie nebūtu kļūdaini.Skatām visa reģiona līmenī - atlasot uzņēmumus visā Zemgalē, lai nebūtu tā, ka lielie uzņēmumi ir tikai no Jelgavas vai Tukuma. No Zemgales reģiona sveikšanai katru gadu tiek izvēlēti 20 lielākie nodokļu maksātāji. Lielākoties apsveiktos uzņēmumus iznāk godināt regulāri, jo tie jau vairākus gadus ir vieni no labākajiem. Šogad sveicamo vidū ir atgriezusies SIA «Lielmežotne». Bieži Bauskas rajonā ir iznācis godināt arī uzņēmumus «Uzvara-Lauks» un «Aips».»

Dagnija Sidraba skaidro arī iemeslus, kāpēc vērtējamo vidū nav vairākas lielas firmas, kas atrodas Bauskas rajonā: «Daži uzņēmumi ir reģistrēti Rīgā, lai arī darbojas Bauskas rajonā, tomēr nodokļus maksā Rīgā. Ir arī atsevišķs lielo nodokļu maksātāju reģistrs. Piemēram, SIA «Balticovo» ir reģistrējusies lielo nodokļu maksātāju pārvaldē. Atskaites tiek iesniegtas Rīgā. Ir jābūt noteiktiem rādītājiem, lai nokļūtu šo nodokļu maksātāju grupā - tai skaitā apgrozījumam vismaz ap desmit miljoniem latu.»

Šī pasākuma vēsturi un nozīmīgumu raksturo Ivars Romanovs, VID Zemgales reģionālās iestādes direktora vietnieks: «Labākos nodokļu maksātājus godinām jau desmit gadu. Attiecībā uz sveikšanas formu vienmēr ir dažādas domas. Savulaik esam pulcinājuši visus uzņēmējus vienviet, bet tad dažreiz rodas problēmas - ne visi var ierasties. Tagad braucam pie katra individuāli. Ir iespēja gan aprunāties ar vadītājiem, gan apskatīt ražošanas sistēmas. Tomēr sākam atgriezties pie domas par uzņēmēju pulcināšanu vienkopus, jo viņiem patiesībā nemaz tik bieži nesanāk sastapties un šāda tikšanās ir ļoti interesanta un svinīgāka par vienkāršu ierašanos uzņēmumā.

Uz Latvijas ēnu ekonomikas fona ir ļoti svarīgi sveikt uzņēmumus, kuri gan veiksmīgi darbojas konkurences tirgū, gan arī maksā nodokļus. Patiesībā nodokļu nemaksātāji kropļo konkurenci, radot negodīgu tirgus situāciju. Arī valsts izsludinātajos konkursos sāksim ņemt vērā ne tikai zemāko cenu, kas bieži vien var tikt nodrošināta ar «aplokšņu naudu», bet arī uzņēmuma strādnieku algas un nodokļu maksāšanas regularitāti. VID ir jācenšas ar visiem iespējamiem veidiem panākt, lai nodokļu nemaksātājiem būtu grūtāk darboties un varētu piespiest viņus uz godīgu konkurenci. Ar viņiem ir jācīnās, un viņu dzīve ir jāpadara grūtāka.»

Mežotnē sveicējus sagaidīja SIA «Lielmežotne» valdes loceklis Edgars Cielavs. Pēc sveikšanas notika neliela un abām pusēm interesanta diskusija par Valsts ieņēmumu dienesta darbu un ekonomisko situāciju Bauskas rajonā. Galvenās problēmas, kas uztrauc gan valsts pārstāvjus, gan arī pašus uzņēmējus, - inflācija, kreditēšanas politika un darbaspēka trūkums.

Edgars Cielavs uzskata, ka darbaspēka trūkuma ziņā situācija sāk uzlaboties: «Valsts īstenotā kreditēšanas politika ir nedaudz samazinājusi celtniecības apjomus un celtnieku algu pieaugumu. Arī citās nozarēs samaksa ir sākusi augt un strādnieki pamazām atgriežas. Ir problēmas laukos ar alkohola lietošanu, bet ar šiem cilvēkiem ir jāmācās sastrādāties, jo bieži vien tie ir patiesi labi speciālisti, kurus citur atrast nevar.»

SIA «Lielmežotne» turpina nodarboties ar graudkopību, lopkopību un sēklkopību, papildu nodarbošanās izklaides biznesā ir zirgu audzēšana, kas gan ienākumus nedod. Paplašināties uzņēmumam arī nav īpašu iespēju, jo papildu apstrādājamās platības iegūt ir grūti. Galvenā nākamā gada prioritāte - sakārtot nozares, lai ar minimāliem ieguldījumiem varētu iegūt maksimālu rezultātu. Tomēr šis gads varētu būt finansiāli veiksmīgs - izejvielas nopirka par pagājušā gada cenām un produkciju pārdod jau par šī gada cenām. Tiesa, jaunās izejvielas būs jāiegādājas par šī gada cenām.

SIA «Bauskas alus» regulāri ir labāko nodokļu maksātāju skaitā. Sveicējus sagaidīja rīkotājdirektors Vladimirs Barskovs un galvenā grāmatvede Zinaīda Jēgere. VID Bauskas nodaļas vadītāja Regīna Raubišķe bija iepriecināta par iespēju tuvāk iepazīties ar šo uzņēmumu un galvenokārt interesējās par nākotnes plāniem un darbaspēku.

Vladimirs Barskovs raksturoja situāciju: «Lielu nākotnes plānu nav. Esam realizējuši divus struktūrfondu projektus. Eiropas struktūrfondu nauda bija smags pārbaudījums, kur uzņēmumam vajadzēja palīdzību no malas. Stāvējām slavenajā rindā Rīgā - trīs dienas, ar nolīgtiem cilvēkiem, tomēr savu projektu iesniedzām un ieguvām arī finansējumu, ar kura palīdzību uzstādījām jaunas iekārtas 1,3 miljonu latu vērtībā. Attiecībā uz jaunu produkciju - esam sākuši ražot «Bauskas senču» alu, bet tas pašlaik notiek nelielos apmēros. Uzņēmumā strādā stabils speciālistu kodols, lielu problēmu ar darbaspēku nav.»

Galvenās grūtības uzņēmumā ir saistītas ar patēriņa ciklisko raksturu. Vasarā visu produkciju izpērk, turpretī uz ziemu apjoms samazinās divas vai pat trīs reizes. Tā kā tas ir «dzīvais alus», to nevar glabāt ilgāk par trim mēnešiem, tāpēc arī, gatavojoties vasarai, produkciju nevar saražot jau ziemā. Uzņēmuma galvenā grāmatvede Zinaīda Jēgere raksturoja situāciju kā stabilu, bet nākotne tomēr rožainās krāsās nerādās: «Uzņēmuma darbības dati mums ir pieejami no senākiem laikiem, analizējam tos uz jauniegūtu datu fona katru gadu. Uzņēmums darbojas veiksmīgi, tikai uztrauc nepārtraukti pieaugošā īslaicīgu aizņēmumu summa. Vēl nesenā pagātnē varējām iztikt ar uzņēmuma līdzekļiem, bet tagad regulāri ir jāņem kredīti.»

UZZIŅAI

«Aplokšņu algu» saņēmēju īpatsvarā Latvija ieņem otro vietu Eiropas Savienībā (ES), noskaidrots «Eurobarometer» veiktajā aptaujā.Pētījums rāda, ka Latvijā «aplokšņu algas» saņem 17% iedzīvotāju. Augstāks rādītājs ir tikai Rumānijā - 23%. Latvijā arī 24% iedzīvotāju pēdējā gada laikā pirkuši preces vai izmantojuši pakalpojumus, par kuriem nav maksāti nodokļi.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju