Pāri robežām un cauri laikiem

Bauskas pilī izskanēja starptautiskais mūzikas skolu sadarbības koncerts "Cauri laikiem”.

Sanākušie baudīja skaistu dažādu laikmetu mūziku un novērtēja emocionālu tās izpildījumu. Par to bija parūpējušies trīs mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi no Biržiem, Kedaines Lietuvā un Bauskas. Šis koncerts bija turpinājums Bauskas un Biržu mūziķu agrāk aizsāktajai draudzībai. Vienlaikus tas aizsāka jaunu sadarbību ar kolēģiem Kedaiņos.

Katrā tādā tikšanās reizē ir interesanti atrast ko jaunu, nebijušu. Protams, ka vienojošais visu šo skolu darbā ir vēlme un prasme sniegt audzēkņiem profesionālas mūzikas zināšanas, izkopt muzicētprasmi, paplašināt viņu redzesloku, krāt muzikālo un emocionālo pieredzi.
Kedaines mūzikas skolas direktore Rūta Kutraite, Biržu mūzikas skolas direktores vietniece Ramute Petronīte un Bauskas mūzikas un mākslas skolas direktore Anita Velmunska var lepoties ar saviem talantīgajiem audzēkņiem un profesionālajiem pedagogiem. To apliecināja arī šis koncerts.

Bauskas klausītājiem bija aizraujoši dzirdēt, kā skan instrumenti, kuru spēli apgūst lietuviešu bērni. Sajūsmu izraisīja lietuviešu tautas instruments – skrāpis, ko virtuozi pārvaldīja Elze Kaziokonīte no Kedaines. Arī tubas un trombona spēli Bauskā nenākas dzirdēt bieži. Ar virtuozu un izjustu akordeona spēli visus aizkustināja Povilas Neliupšis no Kedaiņiem. Lietuviešu topošie mūziķi demonstrēja lielisku saspēli dažādos sastāvos – duetos un trio. Koncertmeistara atbildīgo uzdevumu vairākos lietuviešu priekšnesumos veica klavieru klases audzēknes. Bauskas mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja topošās vijolnieces Līga Vaivare un Ance Ūdre (pedagoģe Aiva Avotiņa), akordeonists Emīls Upenieks (Antra Rušmane), flautas klases audzēkne Klēra Kuļikauska (Laura Meždreija). Viņu izpildītie skaņdarbi bija muzikāli daudzveidīgi un rūpīgi noslīpēti. Baušķenieku koncertmeistares bija Evija Bonāte un Laura Tamane. Daudzi apmeklētāji pauda neviltotu prieku par iespēju piektdienas vakaru piepildīt ar tik daudzveidīgu mūziku.

Pirms koncerta Kedaines mūzikas skolas delegācija apmeklēja Bauskas mūzikas un mākslas skolu, iepazinās ar profesionālās ievirzes izglītības aktualitātēm Latvijā. Viesi uzslavēja skolas un pašvaldības veikumu materiāli tehniskās bāzes papildināšanā, izteica komplimentus  par skolas estētisko noformējumu un tās radošo gaisotni.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju