IZM publisko «Skolu karti»

Skolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes – šī un cita noderīga informācija vienkopus kļuvusi pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā www.izm.gov.lv  ģeotelpiskās plānošanas platformā «Skolu karte».


IZM pārstāvis Mārtiņš Langrāts paskaidroja, ka jaunā platforma ir praktiska lietotne ne tikai izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, bet sniedz arī papildu objektīvu un detalizētu informāciju vecākiem un skolēniem, lai izvēlētos sev vispiemērotāko skolu turpmākās izglītības ieguvei, kā arī veidotu optimālos maršrutus no dzīves vietas līdz izvēlētajai skolai. 

 

«Skolu karte» ir izstrādāta skolu tīkla pētījuma un attīstības modeļa ietvaros. Tā sniedz informāciju par vairāk nekā 600 vispārizglītojošajām skolām Latvijā, to kvalitātes un kvantitatīvajiem rādītājiem. Skolu kartē ir pieejama informācija gan par skolēnu kopskaitu, gan skaitu atsevišķās klašu grupās. Detalizēts un nozīmīgs informācijas apjoms ir veltīts skolu kvalitatīvajiem rādītājiem, t.sk. obligāto, dabaszinātņu un pamatskolas eksāmenu indeksiem,  kas ļauj salīdzināt skolu kvalitātes rādītājus. Tāpat “Skolu karte” sniedz iespēju uzzināt, kur un kāda sporta infrastruktūra pieejama reģionā, kā arī citu noderīgu, ar vispārējo izglītību saistītu informāciju.

 

M. Langrāts informēja, ka «Skolu karti» turpinās attīstīt un pilnveidot, un jau šogad tajā būs pieejama papildināta versija ar jaunām funkcionālām iespējām.

Skolu tīkla plānošanu, izmantojot ģeotelpiskās plānošanas platformu, veiksmīgi jau ir izmantojušas Smiltenes un Bauskas novada pašvaldības. Atbilstoši iecerei, skolu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformai jākalpo gan kā optimālā skolu tīkla modeļa izstrādes rīkam, gan ikdienā lietojamam instrumentam lēmumu pieņēmējiem, diskutējot par optimālajiem risinājumiem katrā Latvijas pilsētā vai novadā.

Ģeotelpiskās plānošanas platformu “Skolu karte” ir izstrādāta Latvijas skolu tīkla pētījuma ietvaros, kuru IZM uzdevumā veic ekonomģeogrāfa Jāņa Turlaja vadītā ekspertu grupa.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju