ĶĪĻA runas pieraksts no APOLLO 8

Apollo portālā pie IZGLĪTĪBAS ar videovēstījumu vairāk kā 10 minūšu garumā uzstājās Ķīlis. Tas, kas ministrs. Te ir Ķīļa runa vārds vārdā pierakstīta. Ko domājat? Skolotāji, vai ir vērts dot bērniem analizēt šādi veidotus murgainus teikumus?

RUNA: Sveicināti. Aukstums sāk atlaisties. Arī valdība ir jau pieņēmusi rīcības plānu, kurā mmm virknē mmm (acu bolīšana) konkrētu uzdevumu ar konkrētiem termiņiem eeem ieinteresētais vēlētājs un uzmanīgais skatītājs tad var sākt ikbrīdi pierakstīt kas ir un kas nav izdarīts, bet es šoreiz ne par to. Es šoreiz par vienu jautājumu, kas ir aktualitāte izglītības jomā, bet eē aktualitāte, kas saistās ar pašu ministriju. Proti, kā jau eēē es pirms pusotra mēneša minēju, eē, janvārī, eē es ierosināju ministrijas reorganizāciju. Un par to es arī aaaea nedaudz sīkāk šoreiz gribētu jums pastāstīt. Kāda ir reorganizācija?. Vispirms es ee gribu lai jūs ziniet, ka vismaz līdz šim un pašlaik šis ir pirmais ee šajā šīs valdības laikā ierosinātais mmministrijas reorganizācijas eeee darba gadījums, proti, mēsss pirmie reorganizējam ministriju, es domāju, ka mēs nebūsim pēdējie, bet eeeē pirmajiem arī ir gods un un pārbaudījums kādēļ vairāki iemesli. Hm m. Viens e, arī esmu jau minējis, ka, a, m, veicot pārmaiņas izglītībā, un šīs pārmaiņas patiešām ir apjomīgas, e, nu tās ir neizbēgamas un nepieciešamas, e, objektīvu faktoru dēļ, e, tass, kass virza un vada procesu, e, tam ir jābūt e, aktīvam, motivētam, fokusētam, kompetentam, dinamiskam un arī tādam, kas var ātri mobilizēties, proti, nelielam. Šiem kritērijiem ir jābūt arī ministrijā, tai jābūt nelielai, eee, kompetentiem cilvēkiem, eee, vienkāršai uzbūvei, pēc iespējas, motivētai, fokusētai, spējīgai daudz strādāt, un ilgākā laika posmā strādāt. (Runāts tieši 2 minūtes!!!) Līdz šim ministrija tomēr ir ee, pildījusi tādu sistēmas uzturēšanas funkcijas, pārsvarā... un tam arī atbildusi vairāk vai mazāk. Šajā gadījumā es vēlos ministriju izveidot par pārmaiņu centrālo veidotāju un virzītāju. Otrs iemesls, kāpēc reorganizēt ministriju, ir tas, ka aammm, nodaļām, departamentiem precīzāk jāatbilst reformu virzienam. No vienas puses ministrijai ir savas em m, darba jomas un funkcijas, tās ir piecas, e, izglītība, zinātne, jaunatne, valoda un sports, un arī reformu virzieni, kas ir vairāki, tad saliekot kopā, jāizveido tāda struktūra, kas gan labi pārvalda jomu, gan arī spēj virzīt reformas, mērķtiecīgi reformēt eee, aēēe, nodefinētā mērķa sasniegšanā. Trešais iemesls eeeēāāā, neaizmirsīsim, eāā, ka Latvijas mijiedarbības sasaiste, sadarbība ar citām valstīm, īpaši Eiropas Savienības ietvaros, pieaug, ee, arvien straujāk un straujāk. Liela daļa, arvien lielāka un lielāka daļa arī no tā finansējuma, ko mēs izmantojam dažādās jomās arīdzan īpaši izglītības jomā, ir Eiropas Savienības finansējums. Latvija pēc dažiem gadiem būs Eiropas prezidējošā valsts, Latvijas eea, emm, nākotne ee, tas, kas notiks mūsu valstī izglītībā, zinātnē, jaunatnes politikā, ir saistīts ar to, kādus mērķus mēs definēsim nākošajam finansēšanas periodam četrpadsmitajam divdesmitais gads, lai to izdarītu sekmīgi, lai cilvēki varētu veiksmīgi, aktīvi pārstāvēt Latviju, lai viņi var sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu ar citu valstu pārstāvjiem, uunn piecpadsmitajā gadā patiešām vadīt nu jau 28-ņu valstu izglītības un zinātnes jomu ee, darbību, politiku, kuras gadu Latvija pilnībā noteiks pamat virzienus, kas notiek Eiropas izglītības un zinātnes, sporta un jaunatnes politikas jomās, mums ir vajadzīgi kompetenti cilvēki, kas brīvi runā vairākās svešvalodās, kas spēj analizēt, un ātri, informāciju, kas spēj pamatot savu viedokli debatēt, diskutēt, pierādīt, pārliecināt, vadīt, virzīt citus cilvēkus. Tās ir diezgan apjomīgas un jaudīgas prasības ee, darbiniekiem. Un arī šis ir ee, daļa no uzdevuma reorganizēt ministriju, izvērtēt darbiniekus, un nonākt pie tā cilvēku skaita, kas var pildīt šos pienākumus. Visbeidzot mēs, es domāju, arī saprotam, ka valsts pārvalde, vaaaee, motivē savus darbiniekus ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, es domāju mums nav, eee, lieki jātērē, eee, veltas cerības uz to, ka tas būtiski pieaugs, tai pašā laikā mums ir jāspēj motivēt cilvēkus par labu padarītu darbu. (RUNĀTAS 5 MINŪTES!) Un te arī, kā jūs to varat darīt, ir ne jau palielināt cilvēku skaitu, un ne jau saglabājot to cilvēku skaitu, tāds, kāds tas ir, bet samazinot tiktālu, cik šis ir nepieciešams no vienas puses motivācijai, no otras puses maksimāli produktīvam darbam. Šis arīdzan ir eee, ministrijas reorganizācijas uzdevums, izvērtējot darbiniekus, saprast, kas ir un cik tas ir nepieciešams, lai maksimāli produktīvi veiktu to darbu, kas ir reformām šīs jomas pārziņā. (te bija kā karsts kartupelis pa muti, nevarēja īsti saprast) Šie ir četri uzdevumi, kas ir likti reorganizācijas pamatā, aeea, reorganizācijas mērķis, tātad, ir samazināt departamentu skaitu, samazināt nodaļu skaitu, eee, es domāju, arī samazināt, eee, mm, cilvēku skaitu, un to vakanču skaitu, kas joprojām ir neaizpildītas, iegūt jaudu cilvēku kompetences ziņā, resursu ziņā, lai varētu raaaiti virzīties ar reformām uz priekšu un veiksmīgi sagatavoties gan Eiropas prezidentūrai, gan nākošajam finansēšanas periodam. Ir viena, viens departaments, kas tiek radīts no jauna, lai arī citi tiek apvienoti un samazināti skaita un ee, una, apjoma ziņā. Šis departaments ir ee, mm, e, iniciatīvu departaments, eee, politikas iniciatīvu departaments, kura, eee, uzdevumos ietilpst eee, tass, kass ee, diemžēl netiek darīts eee, nu tā kā citviet sektorā. Viena no lietām, ko arī jūs esat pamanījuši, ir tas, ka man ir nācies kā ministram diezgan daudz skaidrot lietas, kas, eaaa, piedāvāt risinājumus tajos virzienos, kuros, eea, un tas būtu dabiski, citās valstīs tā nenotiek, piedāvāt pētnieciskām vienībām, speciālistiem, ekspertiem. Diemžēl sanāca tā, ka mannn ir jāskaidro jautājumi gan par to, kādi ir mācību slodzes salīdzinājumi ar citām valstīm, gan par to, kas ir vaučeri, gan par to kādas ir dažādu veidu, kā finansēt augstāko izglītību, un to, protams, es varu darīt un ar prieku to daru, bet ir arī citi, kuri to varētu darīt. (šajā laikā izteikta plecu raustīšana un uzacu kustības) Šādas diemžēl kapacitātes, izskatās, tomēr mums ir par maz. Taču reformām ir nepieciešams gan pamatojums, gan analīze, gan modulēšana, gan izvērtējums un augstāks kompetences līmenis. Šī ir viena lieta, kas diemžēl sektorā nav pilnīgi pieejama, un tāādēļ tas ir viens, viena būtiska funkcija ve..č izglītības departamentam. (kartupelis mutē) Otrs – ir tas, ka tieši šis iniciatīvu departaments raudzīsies nākotnē un piedāvās tādus gan attiecībā uz Eiropas prezidentūru, gan risinājumus attiecībā uz nākošo planšetperiodu (kartupelis mutē, nesaprast!!!), kas varētu būt ieviešams visā izglītības sistēmā, gatavojoties eeeea, šī planšetperiodam Eiropā trešais ee, šis departaments arī eea, koordinēs citu nozaru departamentu un atbalsta departamenta darbību, lai sekmīgi un mērķtiecīgi (tiek pacelts pirksts) izpildītu reformas, ceturtais, šis departaments nodrošinās plašu un aktīvu sabiedrisko pārtneru iesaisti un saziņu, kompetentu, saturisku saziņu par reformu jautājumiem, ar tās iesaistītajām pusēm. Es domāju, ka šīs četras pamatfunkcijas eea, skaaaidri rāda ko un kā darīs šis patiesībā, nu reformu, eeeae, analīzes un risinājumu piedāvāšanas centrs. EEE, noslēdzot šo stāstu par reorganizāciju, noteikti jāiezīmē perspektīva kā apmēram tas izskatīsies, aaeaa, darba grupas ir izveidotas ministrijā un tā ir parastā valsts pārvaldes kārtība sākumā izveidot darba grupu ministrijā, mmm, ee, ir izstrādājusi pirmo piedāvājumu, kā notikt reorganizācijas sistēmai, kā ministrs es to izvērtēšu, ee, mm, tas, kur man būs piebildes vai ierosinājumi, tos es lūgšu veikt, nu, nu, vai arīdzan lūgšu pārstrādāt ee, šo plānu tā, ka tas ir pietiekami aktīvs un dinamisks. Pēc tam saistībā ar, mmm, jau jauniem amata aprakstiem, mēs veiksim darbinieku izvērtēšanu un ee, konkursus uz eee, tām vietām, lai arī jauni cilvēki piesaistītu ee, piesaistītos, iesaistīos ee, mūsu darbā, šis ir ļoti būtisks moments, es domāju, tie cilvēki, kuri eemmm, jūt sevī interesi, motivāciju un augstu kompetenci, varētu sākt domāt par to, ee, skatīties kur un kā viņi varētu, nu sevi pieteikt mūsu, e mēs ļoti gaidīsim arī jaunus spēkus, eee, kas varētu veicināt to dinamismu. Tad, kad notikusi būs izvērtēšana, un mēs noorganizējuši būsim arī konkursu uz jaunām amata vietām, tad mēs varēsim noslēgt reorganizāciju un tuvāko eee pāris mēnešu laikā , es domāju tas process patiešām ņem savu laiku, ja, tā nav privātfirma, tā ir liela valsts iestāde, ar savu noteiktu tehniku, juridisko un mm personāla tehniku, es domāju, mēs jau eeaaa, vasaru varētu sagaidīt ar reorganizētu ministriju, mazāku, koncentrētāku, fokusētāku, vienkāršāku struktūrā, arī kompetentāku, atvērtāku sadarbības partneriem, un no tā ko mēs, eee, ee jūs mēs, es varam tiešām prasīt. EEaaa, raitu darbu reformu īstenošanā. Eee, es domāju, ka jūs un es saprotam, ka, ja pārmaiņām ir jānotiek, taistarpā jānotiek arī pašā centrā, un tādēļ eeaaaeeee, ar izpratni izturieties pret reorganizācijas procesu, eeemmm, eeemmm, lai arī tas kādam var šķist eaa, tādā vai citā specifiskā aspektā eeaammm, eamm, vai nu pārāk aktīvi vai pārāk lēnu, bet kopumā tas ir tiešām vērsts uz daudz efektīvāku darba nodrošināšanu. Lai jums veicās, līdz nākošai reizei.

Pievieno komentāru

Komentāri 8

K.Barons

http://www.apollo.lv/portal/life/articles/264573
Lai jums veicās, līdz nākošai reizei.

pirms 8 gadiem, 2012.02.13 23:24

Livingstons

Paldies par šo tekstu. Protams, tas pierāda to, kas ir zināms, bet varbūt vēl kādam acis atvērs uz ministra profesionalitāti un spējām.

pirms 8 gadiem, 2012.02.15 13:58

vecāki

trūkst vārdu,un tādi taisa reformas.Nabaga pedagogi.Cerams,ka ilgi viņš nepastāvēs.Tie vaučeri tikai direktoriem ko fīrēties būs,nejau nabaga pedagogam tiks lielāka alga no tā.Vispār direktoru patvaļa ir liela un būtu jāsamazina pilnvaras.

pirms 8 gadiem, 2012.02.15 18:36

lasītāja

Jāāā..."Īsta " ministra runa.Te vairs smiekli nenāk...

pirms 8 gadiem, 2012.02.15 22:46

Smiekli nenāk

arī par jaunāko videorunu APOLLO portālā.
Cilvēkam ir uzmanības deficīts. Gatavs uz jebko, lai varētu runāt bezsakarīgus tekstus publiski.
Ķīļomānija.

pirms 8 gadiem, 2012.02.16 13:10

skolotāja

Vajadzētu a."god" ministra kungu atsēdināt skolas solā.Vai tiešām mūsu valsts vadībā nav neviena sakarīgi domājoša cilvēka, kas viņu noliktu pareizajā vietā.Man kauns, ka jāstrādā tāda ministra vadībā.

pirms 8 gadiem, 2012.02.20 15:55

mamma

Beidziet skolotājas vienreiz čīkstēt-nekas,nekad jums nav bijis labi. Beidzot ir viens ministrs kurš reāli kaut ko dara šajā notrulinātajā sistēmā. Ja kaut kas nepatīk -staigājiet!!!!

pirms 8 gadiem, 2012.02.20 18:13

Skolotājiem

Apollo portālā pie IZGLĪTĪBAS ar videovēstījumu vairāk kā 10 minūšu garumā uzstājās Ķīlis. Tas, kas ministrs.
Te ir Ķīļa runa vārds vārdā pierakstīta.
Ko domājat? Skolotāji, vai ir vērts dot bērniem analizēt šādi veidotus murgainus teikumus?

RUNA:
Sveicināti.
Aukstums sāk atlaisties. Arī valdība ir jau pieņēmusi rīcības plānu, kurā mmm virknē mmm (acu bolīšana) konkrētu uzdevumu ar konkrētiem termiņiem eeem ieinteresētais vēlētājs un uzmanīgais skatītājs tad var sākt ikbrīdi pierakstīt kas ir un kas nav izdarīts, bet es šoreiz ne par to. Es šoreiz par vienu jautājumu, kas ir aktualitāte izglītības jomā, bet eē aktualitāte, kas saistās ar pašu ministriju. Proti, kā jau eēē es pirms pusotra mēneša minēju, eē, janvārī, eē es ierosināju ministrijas reorganizāciju.
Un par to es arī aaaea nedaudz sīkāk šoreiz gribētu jums pastāstīt.
Kāda ir reorganizācija?. Vispirms es ee gribu lai jūs ziniet, ka vismaz līdz šim un pašlaik šis ir pirmais ee šajā šīs valdības laikā ierosinātais mmministrijas reorganizācijas eeee darba gadījums, proti, mēsss pirmie reorganizējam ministriju, es domāju, ka mēs nebūsim pēdējie, bet eeeē pirmajiem arī ir gods un un pārbaudījums kādēļ vairāki iemesli. Hm m.
Viens e, arī esmu jau minējis, ka, a, m, veicot pārmaiņas izglītībā, un šīs pārmaiņas patiešām ir apjomīgas, e, nu tās ir neizbēgamas un nepieciešamas, e, objektīvu faktoru dēļ, e, tass, kass virza un vada procesu, e, tam ir jābūt e, aktīvam, motivētam, fokusētam, kompetentam, dinamiskam un arī tādam, kas var ātri mobilizēties, proti, nelielam.
Šiem kritērijiem ir jābūt arī ministrijā, tai jābūt nelielai, eee, kompetentiem cilvēkiem, eee, vienkāršai uzbūvei, pēc iespējas, motivētai, fokusētai, spējīgai daudz strādāt, un ilgākā laika posmā strādāt. (Runāts tieši 2 minūtes!!!)
Līdz šim ministrija tomēr ir ee, pildījusi tādu sistēmas uzturēšanas funkcijas, pārsvarā... un tam arī atbildusi vairāk vai mazāk. Šajā gadījumā es vēlos ministriju izveidot par pārmaiņu centrālo veidotāju un virzītāju.
Otrs iemesls, kāpēc reorganizēt ministriju, ir tas, ka aammm, nodaļām, departamentiem precīzāk jāatbilst reformu virzienam. No vienas puses ministrijai ir savas em m, darba jomas un funkcijas, tās ir piecas, e, izglītība, zinātne, jaunatne, valoda un sports, un arī reformu virzieni, kas ir vairāki, tad saliekot kopā, jāizveido tāda struktūra, kas gan labi pārvalda jomu, gan arī spēj virzīt reformas, mērķtiecīgi reformēt eee, aēēe, nodefinētā mērķa sasniegšanā.
Trešais iemesls eeeēāāā, neaizmirsīsim, eāā, ka Latvijas mijiedarbības sasaiste, sadarbība ar citām valstīm, īpaši Eiropas Savienības ietvaros, pieaug, ee, arvien straujāk un straujāk. Liela daļa, arvien lielāka un lielāka daļa arī no tā finansējuma, ko mēs izmantojam dažādās jomās arīdzan īpaši izglītības jomā, ir Eiropas Savienības finansējums. Latvija pēc dažiem gadiem būs Eiropas prezidējošā valsts, Latvijas eea, emm, nākotne ee, tas, kas notiks mūsu valstī izglītībā, zinātnē, jaunatnes politikā, ir saistīts ar to, kādus mērķus mēs definēsim nākošajam finansēšanas periodam četrpadsmitajam divdesmitais gads, lai to izdarītu sekmīgi, lai cilvēki varētu veiksmīgi, aktīvi pārstāvēt Latviju, lai viņi var sarunāties kā līdzīgs ar līdzīgu ar citu valstu pārstāvjiem, uunn piecpadsmitajā gadā patiešām vadīt nu jau 28-ņu valstu izglītības un zinātnes jomu ee, darbību, politiku, kuras gadu Latvija pilnībā noteiks pamat virzienus, kas notiek Eiropas izglītības un zinātnes, sporta un jaunatnes politikas jomās, mums ir vajadzīgi kompetenti cilvēki, kas brīvi runā vairākās svešvalodās, kas spēj analizēt, un ātri, informāciju, kas spēj pamatot savu viedokli debatēt, diskutēt, pierādīt, pārliecināt, vadīt, virzīt citus cilvēkus. Tās ir diezgan apjomīgas un jaudīgas prasības ee, darbiniekiem. Un arī šis ir ee, daļa no uzdevuma reorganizēt ministriju, izvērtēt darbiniekus, un nonākt pie tā cilvēku skaita, kas var pildīt šos pienākumus. Visbeidzot mēs, es domāju, arī saprotam, ka valsts pārvalde, vaaaee, motivē savus darbiniekus ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, es domāju mums nav, eee, lieki jātērē, eee, veltas cerības uz to, ka tas būtiski pieaugs, tai pašā laikā mums ir jāspēj motivēt cilvēkus par labu padarītu darbu. (RUNĀTAS 5 MINŪTES!)
Un te arī, kā jūs to varat darīt, ir ne jau palielināt cilvēku skaitu, un ne jau saglabājot to cilvēku skaitu, tāds, kāds tas ir, bet samazinot tiktālu, cik šis ir nepieciešams no vienas puses motivācijai, no otras puses maksimāli produktīvam darbam.
Šis arīdzan ir eee, ministrijas reorganizācijas uzdevums, izvērtējot darbiniekus, saprast, kas ir un cik tas ir nepieciešams, lai maksimāli produktīvi veiktu to darbu, kas ir reformām šīs jomas pārziņā. (te bija kā karsts kartupelis pa muti, nevarēja īsti saprast)
Šie ir četri uzdevumi, kas ir likti reorganizācijas pamatā, aeea, reorganizācijas mērķis, tātad, ir samazināt departamentu skaitu, samazināt nodaļu skaitu, eee, es domāju, arī samazināt, eee, mm, cilvēku skaitu, un to vakanču skaitu, kas joprojām ir neaizpildītas, iegūt jaudu cilvēku kompetences ziņā, resursu ziņā, lai varētu raaaiti virzīties ar reformām uz priekšu un veiksmīgi sagatavoties gan Eiropas prezidentūrai, gan nākošajam finansēšanas periodam.
Ir viena, viens departaments, kas tiek radīts no jauna, lai arī citi tiek apvienoti un samazināti skaita un ee, una, apjoma ziņā. Šis departaments ir ee, mm, e, iniciatīvu departaments, eee, politikas iniciatīvu departaments, kura, eee, uzdevumos ietilpst eee, tass, kass ee, diemžēl netiek darīts eee, nu tā kā citviet sektorā.
Viena no lietām, ko arī jūs esat pamanījuši, ir tas, ka man ir nācies kā ministram diezgan daudz skaidrot lietas, kas, eaaa, piedāvāt risinājumus tajos virzienos, kuros, eea, un tas būtu dabiski, citās valstīs tā nenotiek, piedāvāt pētnieciskām vienībām, speciālistiem, ekspertiem.
Diemžēl sanāca tā, ka mannn ir jāskaidro jautājumi gan par to, kādi ir mācību slodzes salīdzinājumi ar citām valstīm, gan par to, kas ir vaučeri, gan par to kādas ir dažādu veidu, kā finansēt augstāko izglītību, un to, protams, es varu darīt un ar prieku to daru, bet ir arī citi, kuri to varētu darīt. (šajā laikā izteikta plecu raustīšana un uzacu kustības)
Šādas diemžēl kapacitātes, izskatās, tomēr mums ir par maz. Taču reformām ir nepieciešams gan pamatojums, gan analīze, gan modulēšana, gan izvērtējums un augstāks kompetences līmenis. Šī ir viena lieta, kas diemžēl sektorā nav pilnīgi pieejama, un tāādēļ tas ir viens, viena būtiska funkcija ve..č izglītības departamentam. (kartupelis mutē) Otrs – ir tas, ka tieši šis iniciatīvu departaments raudzīsies nākotnē un piedāvās tādus gan attiecībā uz Eiropas prezidentūru, gan risinājumus attiecībā uz nākošo planšetperiodu (kartupelis mutē, nesaprast!!!), kas varētu būt ieviešams visā izglītības sistēmā, gatavojoties eeeea, šī planšetperiodam Eiropā trešais ee, šis departaments arī eea, koordinēs citu nozaru departamentu un atbalsta departamenta darbību, lai sekmīgi un mērķtiecīgi (tiek pacelts pirksts) izpildītu reformas, ceturtais, šis departaments nodrošinās plašu un aktīvu sabiedrisko pārtneru iesaisti un saziņu, kompetentu, saturisku saziņu par reformu jautājumiem, ar tās iesaistītajām pusēm.
Es domāju, ka šīs četras pamatfunkcijas eea, skaaaidri rāda ko un kā darīs šis patiesībā, nu reformu, eeeae, analīzes un risinājumu piedāvāšanas centrs.
EEE, noslēdzot šo stāstu par reorganizāciju, noteikti jāiezīmē perspektīva kā apmēram tas izskatīsies, aaeaa, darba grupas ir izveidotas ministrijā un tā ir parastā valsts pārvaldes kārtība sākumā izveidot darba grupu ministrijā, mmm, ee, ir izstrādājusi pirmo piedāvājumu, kā notikt reorganizācijas sistēmai, kā ministrs es to izvērtēšu, ee, mm, tas, kur man būs piebildes vai ierosinājumi, tos es lūgšu veikt, nu, nu, vai arīdzan lūgšu pārstrādāt ee, šo plānu tā, ka tas ir pietiekami aktīvs un dinamisks. Pēc tam saistībā ar, mmm, jau jauniem amata aprakstiem, mēs veiksim darbinieku izvērtēšanu un ee, konkursus uz eee, tām vietām, lai arī jauni cilvēki piesaistītu ee, piesaistītos, iesaistīos ee, mūsu darbā, šis ir ļoti būtisks moments, es domāju, tie cilvēki, kuri eemmm, jūt sevī interesi, motivāciju un augstu kompetenci, varētu sākt domāt par to, ee, skatīties kur un kā viņi varētu, nu sevi pieteikt mūsu, e mēs ļoti gaidīsim arī jaunus spēkus, eee, kas varētu veicināt to dinamismu.
Tad, kad notikusi būs izvērtēšana, un mēs noorganizējuši būsim arī konkursu uz jaunām amata vietām, tad mēs varēsim noslēgt reorganizāciju un tuvāko eee pāris mēnešu laikā , es domāju tas process patiešām ņem savu laiku, ja, tā nav privātfirma, tā ir liela valsts iestāde, ar savu noteiktu tehniku, juridisko un mm personāla tehniku, es domāju, mēs jau eeaaa, vasaru varētu sagaidīt ar reorganizētu ministriju, mazāku, koncentrētāku, fokusētāku, vienkāršāku struktūrā, arī kompetentāku, atvērtāku sadarbības partneriem, un no tā ko mēs, eee, ee jūs mēs, es varam tiešām prasīt. EEaaa, raitu darbu reformu īstenošanā. Eee, es domāju, ka jūs un es saprotam, ka, ja pārmaiņām ir jānotiek, taistarpā jānotiek arī pašā centrā, un tādēļ eeaaaeeee, ar izpratni izturieties pret reorganizācijas procesu, eeemmm, eeemmm, lai arī tas kādam var šķist eaa, tādā vai citā specifiskā aspektā eeaammm, eamm, vai nu pārāk aktīvi vai pārāk lēnu, bet kopumā tas ir tiešām vērsts uz daudz efektīvāku darba nodrošināšanu.
Lai jums veicās, līdz nākošai reizei.

pirms 8 gadiem, 2012.02.13 00:44

Skolu dzīve

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju