Piedāvāju pakalpojumu SLEPENAIS PIRCĒJS

Piedāvāju pakalpojumu SLEPENAIS PIRCĒJS !!! Standatrta gadījumā veicam analīzi balstoties uz 3 lieliem blokiem: 1) Pārdošanas prasme (zināšanas par produktu, informācijas sniegšana, ieinteresētība klienta vēlmēs, pareiza piedāvājuma sniegšana utml.); 2) Vide (apģērbs, izskats, materiālu pieejamība, preču izkārtojums, ērtums utml.); 3) Apkalpošanas kvalitāte (sasveicināšanās, acu kontakts, klienta uzklausīšana, uzmanības pievēršana klientam, atvadīšanās utml.). Detalizēti analīzes blokus un kritērijus ar klientu apspriežam tikšanās laikā un papildinām ar klieneta vēlmēm attiecībā uz šo jautājumu. Tāpat tikšanās laikā parādīsim Jums, kādi ir bijuši mūsu izmantotie iepriekšējie atskaišu veidi un prezentācijas. Samaksa par vienu tirdzniecības vietas vienas reizes analīzi veidojas pēc principa ___ Ls +PVN + transporta izmaksas. Taču konkrētu piedāvājumu ar cenu varam iedot, pēc mūsu tikšanās un projekta pirmatnējās analīzes. Pakalpojuma „Slepenais pircējs” cenā ietilpst sekojošais: 1) darbības plāna, anketas un jautājumu izstrāde un saskaņošana ar klientu; 2) ierašanās tirdzniecības vietā un darbinieku “analīze” pēc iepriekš, ar Jums saskaņota, plāna (jautājumi, darbības utml.) 3) izpētes rezultātu apkopojums, analīze un prezentācija Jums. 4) secinājumi un priekšlikumi pēc apsekošanas no mūsu puses Papildus „slepenā pircēja” pakalpojumam varam piedāvāt arī mūsu priekšlikumu īstenošanu, pēc saskaņošanas ar Jums, kā arī praktiskas apmācības kursus Jūsu darbiniekiem gan pārdošanā, gan prezentēt prasmēs (gan grupām, gan individuāli). Izmantojot novērtēšanas metodi «Slepenais pircējs», Jūs iegūsit sekojošo: + informāciju par apkalpošanas līmeni Jūsu uzņēmumā; + informāciju par katra konkrētā darbinieka darba kvalitāti; + informāciju par to, kā klients uztver Jūsu uzņēmumu; + informāciju par konkurentiem; + apkalpošanas kvalitātes salīdzinājumu ar konkurentiem; + personāla apmācību efektivitātes novērtējumu. + novērtējumu par Jūsu darbinieku ārējo izskatu, cik prasmīgi viņi ir pārdošanā/ piedāvāšanā + mēs uzdosim papildus, Jūsu sagatavotus jautājumus, un novērtēsim pārdevēju zināšanas par produktiem/ pakalpojumiem + papildus visam, ir iespēja ierakstīt sarunas uz diktofonu vai veikt fotoreportāžu. Tālrunis informācijai : 2.9.6.6..2.9.5.5

Pievieno komentāru

Sabiedriskā ēdināšana

Uz bauskasdzive.lv pilno versiju